Sverige
Kära kund!
Den här tjänsten har stängts ned på grund av migrering till nytt system.
Vi kommer att informera dig så snart ditt nya konto är tillgängligt.
Om du vill lägga order eller har några frågor är du välkommen att kontakta oss på licens@comparex.se or +46 (0)8 546 705 00.

Tack för din förståelse.
Med vänlig hälsning
COMPAREX License Center
Dear Customer!
This service is now closed due to a migration to a new interface.
You will be informed as soon as your new account is available.
For ordering or questions, please contact us at licens@comparex.se or +46 (0)8 546 705 00.

Thanks for your understanding.
With kind regards
Comparex License Center
COMPAREX Sweden AB, Finlandsgatan 28, Box 1164, 164 26 KISTA, Telefon: 08-546 70 500, Fax: 08-546 70 509
Regnr: 556568-3892, E-post: info@comparex.se